Deelnemers

Deelnemers aan het woord

Graag laten we onze deelnemers aan het woord. Op deze pagina leest u de ervaringen van collega-bestuurders met onze dienstverlening. Hopelijk inspireert het u tot energiebesparing!

Sporting Martinus

Wij hebben bij onze vereniging een energiescan laten uitvoeren door SportStroom. Het resultaat heeft ons verrast: er is bij ons een lichtje opgegaan in welke energiebesparende maatregelen voor ons interessant zijn en welke investeringen daarmee gemoeid zijn. Bovendien was het rapport een echte eye-opener: we zijn op veel situaties geattendeerd waar we zonder investering flink op kunnen besparen door simpele aanpassingen. Energiebesparing is een taak voor de gehele vereniging, door de huidige kosten per lid aan te geven, moet het mogelijk zijn om onze leden bij de energiebesparende maatregelen te betrekken. Als je daadwerkelijk de energiekosten wilt verlagen, is de energiescan van SportStroom een prima vertrekpunt! Wij kunnen aan de slag!
Henk Blom – secretaris Sporting Martinus – Amstelveen 12-01-2017

Sportclub Kootstertille

Wij zijn zeer tevreden over de plezierige wijze van uitleg en toelichting door SportStroom inzake het energiebesparingsproject.
Het opgestelde en besproken energiebesparingsrapport is zeer vakkundig opgesteld en naast de toelichting een uitstekende leidraad geweest om te komen tot de (voorgenomen) investering in diverse energiebesparende maatregelen.
Siebren Vellema – secretaris Sportclub Kootstertille – 16-12-2015

Groninger Kano Vereniging

SportStroom maakte voor de Groninger Kano Vereniging de draagkrachtconstructieberekening t.b.v. het plaatsen van zonnepanelen, brachten een energiebesparingsadvies uit en vragen subsidie aan.

SportStroom is een goede partner om als sportvereniging mee samen te werken. Snel en accuraat adviseren zij ons bij maatregelen om energie te besparen en om subsidie aan te vragen bij het Rijk. Dat is steun waar wij als vereniging geld mee besparen!
Taco Tel – Gebouwcommissie – 22-11-2016

Voetbalvereniging WDS ’19

SportStroom heeft voor WDS ’19 de financiële analyse helpen verbeteren, de garantstelling via St. Waarborgfonds Sport geregeld en de zonnepanelen geïnstalleerd

Voetbalvereniging WDS ’19 in Breda had de ambities op energiegebied niet waar kunnen maken zonder SportStroom. De vereniging liep vast op de financiering van het project. Dat project was ‘te groot voor een servet, te klein voor een tafellaken’. Vandaar dat we als gezonde vereniging geen betaalbare financiering konden vinden. SportStroom nam ons aan de hand en bemiddelde zodat we uiteindelijk een mooie financiering hebben weten te krijgen bij Triodosbank. Dat gebeurde o.a nadat SportStrooms’ expertise was ingezet om de businesscase van het project op onderdelen te verbeteren en verder uit te werken. SportStroom zorgde daarnaast voor een vloeiende afwikkeling in de contacten met onze leveranciers van zonnepanelen en LED-verlichting. Kortom: onze vereniging is SportStroom veel dank verschuldigd bij het realiseren van ons project!
Tim Jongbloed – voorzitter WDS ’19

Tennisclub Lunteren

SportStroom heeft voor deze vereniging het energiebesparingsadvies opgesteld en zal de subsidieaanvraag verzorgen met als doel het plaatsen van zonnepanelen.

Wij hebben een energiebesparingsadvies laten uitvoeren door SportStroom. We kregen een mooi rapport met allerlei feiten over ons energieverbruik. We schrokken hier in eerste instantie van en hebben maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen. SportStroom heeft ons een prima inzicht gegeven in ons verbruik!
Niels van de Water – penningmeester Tennis Club Lunteren – 28-12-2015

IJVV Stormvogels

Energie is een behoorlijke kostenpost binnen onze vereniging. Als vrijwilligersorganisatie zijn wij gebaat bij het terugdringen van die kosten. Als dat ook nog eens kan door bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling tonen we daarmee andermaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat lijkt een winnende combinatie. We gaan de geboden mogelijkheden in het energiebesparingsrapport van SportStroom zeer serieus bekijken.
Nico Stoker – voorzitter IJVV Stormvogels – 21-12-2015

SBSO Oenkerk

We stonden voor de uitdaging om binnen enkele weken een nieuwe ketel aan te schaffen en te installeren. En dat ook nog eens midden in de bouwvak! Er was een flinke investering benodigd, geld dat we eigenlijk niet hebben. We hebben avonden doorgesproken over deze situatie. Want uiteraard gaat het niet alleen om een nieuwe ketel, maar ook om een gezonde exploitatie en goed onderhoud van het gehele gebouw. Samen met de gemeente en SportStroom uit Drachten hebben we een plan gemaakt. Eerst heeft SportStroom middels een energiescan de energiekosten van ons gebouw in beeld gebracht. Daardoor ontstond een helder beeld over de mogelijkheden tot energiebesparing in combinatie met het door ons zelf al opgestelde groot onderhoudsplan. De grootste uitdaging was het financieren van de nieuwe ketel, een grote investering. SportStroom heeft deze investering voor rekening genomen en verhuurt de ketel weer terug aan ons. Technisch Bedrijf Tjeerdsma uit Oentsjerk heeft in zeer korte tijd de installatie voor rekening genomen. Een prestatie waar we heel blij mee zijn, want we willen zoveel mogelijk het lokale bedrijfsleven met onze sportverenigingen verbinden. Met dank aan deze partijen is het op de valreep gelukt nog voor de start van het nieuwe seizoen op 22 over warm douchewater te beschikken!
Anneke Haven – Penningmeester SBSO Oenkerk – 24-08-2015

Koninklijke HC & VV Den Haag

Als gevolg van fout geregistreerde meterstanden in het verleden hadden wij een veel hogere energierekening dan gebruikelijk. Rechtstreeks contact met de energiemaatschappij leverde niets op, maar tussenkomst van SportStroom had wel resultaat. Twee maanden later kregen wij alsnog bijna €6.000,- terug gestort!
Roeland Engelen – Penningmeester Koninklijke HC & VV Den Haag – 31-07-2015

Tennisvereniging De Heksenmeppers

In mijn herinnering was Sportstroom een club, die regelde dat er collectieve energie-inkoop werd gedaan voor sportverenigingen en met name –in ons geval- voor tennisverenigingen. Wij werden door een adviseur van de Stichting Waarborgfonds Sport, die bij ons samen met de gemeente Oudewater borg staat voor een lening van de bank, erop geattendeerd, dat Sportstroom veel meer doet dan het bovenstaande.
Bij ons werd in korte tijd o.l.v. Sportstroom een Energiebesparingsonderzoek uitgevoerd en bovendien werd door een persoonlijke coach, Frank van Deth van Sportstroom de kronkelige weg bewandeld naar de investering van een zonnepanelen-installatie voor onze Tennisvereniging. Heel veel uitleg heeft hij gegeven vanaf de succesvolle aanvraag voor de subsidie van de Rijksoverheid t/m. business-cases en beoordeling en uitleg van offertes. Hij heeft ons de weg naar Sunprojects gewezen, die samen met SOLARPROF,een Oudewaterse installateur, zal zorgen dat in mei 2015 er een goede Zonnestroominstallatie draait met 624 zonnepanelen en 7 omvormers. Er is een nieuwe groene wereld voor ons opengegaan en dat geeft heel veel energie.
Leo Henkes – bestuurder TV De Heksenmeppers – 03-03-2015

Wilt u ook deelnemen?

Vraag ons besparingsadvies aan en wij berekenen hoeveel uw vereniging kan gaan besparen

Besparingsadvies aanvragen