Subsidies

Advies nodig over subsidies?

Duurzaamheid en energiebesparing staat volop in de – politieke- belangstelling. Dit betekent dat er met enige regelmaat interessante subsidies beschikbaar zijn. Veelal in de vorm van een percentage van de investeringssom, soms ook in de vorm van productiesubsidies. Daarnaast zijn er nog financiële regelingen bij provincies en gemeenten. SportStroom helpt u graag bij het zoeken naar beschikbare subsidies of geschikte financiële regelingen. Subsidies en financiële regelingen kunnen op 3 niveaus beschikbaar zijn: landelijk, provinciaal en lokaal.

Nieuwe subsidieregeling per 01-01-2019

Op 20 juli jl. werd in de Staatscourant de nieuwe subsidieregeling gepubliceerd. Deze nieuwe regeling vervangt de huidige regeling Energiebesparing en Duurzaamheid bij Sportaccommodaties (EDS).

We zetten de highlights voor u op een rij:

  1. Looptijd regeling: 01-01-2019 tot 01-01-2024
  2. Beschikbaar budget per jaar: € 87 miljoen
  3. Subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen, sportstichtingen, sport BV’s zonder winstoogmerk. Deze moeten als doel hebben sportaccommodaties beschikbaar te stellen aan de amateursport voor lokale gebruikers.
  4. De investeringen moeten minimaal 10 jaar gebruikt worden voor de amateursport.
  5. Minimaal uit te keren subsidiebedrag: € 5.000,=.
  6. U ontvangt inzake duurzame maatregelen 35% subsidie op materiaal- en arbeidskosten inclusief BTW
  7. Alleen duurzame maatregelen op de maatregellijst komen in aanmerking voor subsidie
  8. De subsidie dient aangevraagd te worden bij DUS-I, maar uiteraard kan SportStroom dit voor u doen.

De volledige regeling vindt u hier.

Meer weten over Landelijke subsidies en regelingen?

SportStroom ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor uw vereniging.

Landelijke subsidies
Menu