fbpx
Sluit ×

Steunloket TEK

TEK-regeling: tegemoetkoming energiekosten

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor verenigingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. SportStroom kan deze tegemoetkoming voor u aanvragen. Dit is mogelijk vanaf 21 maart 2023 maar hoeft niet direct op de eerste dag: de looptijd is namelijk van 21 maart tot en met 2 oktober.

Voorwaarden om voor TEK in aanmerking te komen 

 1. Energie-intensiteitseis: uw energiekosten bedragen minimaal 7% van uw totale omzet.
 2. U hebt een zakelijk energiecontract op naam van de vereniging.

Energie-intensiteitseis

Uw energiekosten worden als volgt berekent:

 1. De overheid krijgt van uw netbeheerder een schatting van uw standaardjaarverbruik stroom en gas. Elektriciteit die u eventueel terug levert door gebruik van zonnepanelen, wordt van uw standaardjaarverbruik stroom afgetrokken.
 2. Er wordt gerekend met een gemiddelde prijs van energie, de modelprijs, van het 4ekwartaal van 2022. Deze is vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh stroom.

U bent voldoende energie-intensief voor het aanvragen van TEK als minimaal 7% van uw omzet bestaat uit de hierboven bedoelde energiekosten. Uw omzetgegevens worden bepaald aan de hand van uw aangifte omzetbelasting 2022 of ander bewijsstuk waaruit duidelijk het omzetbedrag van 2022 blijkt.

Uw energie-intensiteit wordt dus berekend met de reeds vastgestelde modelprijzen van 2022. Uw definitieve subsidie wordt later berekend en vastgesteld met de modelprijzen van 2023. Deze bepaalt het CBS begin 2024.

Subsidiebasis

U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh stroom. Dit worden drempelprijzen genoemd. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt u volledig zelf.

SportStroom vraagt uw Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan!

Het gehele aanvraagproces bestaat uit 3 stappen:

Stap 1: Een schatting maken van uw energie-intensiteit. Als u voldoet aan de 7%-eis, kunt u door naar de volgende stap.

Stap 2: Uw gegevens opsturen naar SportStroom. Dat betreft de volgende gegevens:

Algemene gegevens

 • Naam van uw vereniging
 • Post- en bezoekadres
 • Het KVK-nummer van uw vereniging
 • Gegevens van de contactpersoon: naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • EAN-nummers van de gas- en elektriciteitsaansluitingen waarvoor u TEK wilt aanvragen. Deze nummers zijn te vinden op de jaarnota van uw energieleverancier.

Documenten

 • Een bankafschrift van de rekening waarop het voorschot kan worden overgemaakt.

(Let op: op dit afschrift mogen alleen de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en een datum zichtbaar zijn. Overige gegevens moeten worden zwartgelakt.)

 • Een kopie van de jaarafgifte omzetbelasting OF een afschrift uit uw boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk waaruit duidelijk het omzetbedrag van 2022 blijkt.
 • Uw energiejaarrekening waarop duidelijk de naam van uw sportclub + EAN-nummers vermeld staan.

Stap 3: SportStroom machtigen als uw intermediair, zodat SportStroom een ketenmachtiging voor uw vereniging kan aanvragen. Na akkoord op de ketenmachtiging kunnen wij de TEK-aanvraag indienen.

De eerste twee stappen kunt u zelf gemakkelijk zetten door ons formulier in te vullen. Let op: bij stap 1 (de energie-intensiteitstoets) kunnen wij met onze calculator slechts een indicatie geven van uw energie-intensiteit. Wij rekenen namelijk niet met precies dezelfde gegevens als de RVO die uiteindelijk over uw aanvraag beslist. Wanneer uit onze berekening 7% of meer volgt, is dit geen garantie dat uw TEK-aanvraag zal worden toegewezen.

Als wij al uw gegevens hebben ontvangen, nemen wij contact met u op over stap 3 en vragen wij de TEK voor u aan! Met de sportbonden is afgesproken dat we dit tegen kostprijs doen.

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar: TEK@sportstroom.nl.

 

Al uw vragen over de energierekening overzichtelijk op een rij! 

U kunt zich voorstellen dat in deze tijd de telefoon bij SportStroom roodgloeiend staat en er dagelijks tientallen mails binnenkomen met vragen over de energiekosten, het voorschotbedrag etc. Allemaal terechte vragen die we naar beste kunnen van het juiste antwoord proberen te voorzien.

Meermalen per dag krijgen we dezelfde vragen, daarom hebben we besloten die op een rij te zetten, zodat u het rustig kunt nalezen. Wellicht staat uw vraag er ook bij.

De overheid

Geldt het prijsplafond ook voor verenigingen?

Naast huishoudens hebben nu ook zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van kleine MKV recht op het prijsplafond.

Een aantal feiten over deze maatregel:

 • het prijsplafond wordt op 1 januari 2023 ingevoerd
 • voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per m3 tot een verbruik van 1.200 m3
 • voor elektra wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per kWh tot een verbruik van 2.900 kWh

(Bovengenoemde tarieven zijn inclusief energiebelasting, ODE en BTW.)

Wij hebben zonnepanelen! Tegen welke prijs salderen we? De marktprijs of het prijsplafond?

 Het prijsplafond geldt voor uw netto-verbruik, de salderingsregeling wordt eerst toegepast.

Als u bijvoorbeeld per jaar 6.000 kWh. stroom invoedt op het net en 8.000 kWh. afneemt, is de netto-afname 2.000 kWh. en valt daarmee volledig onder het prijsplafond.

Als u bijvoorbeeld per jaar 6.000 kWh. stroom invoedt op het net en 5.000 kWh. afneemt, is er dus geen sprake van netto-verbruik en is het prijsplafond niet van toepassing.

Mijn energierekening

Wat verandert er per 01-01-2023?

Op dit moment geldt nog de korting op de energiebelasting, de hogere heffingskorting én de BTW-verlaging van 21% naar 9%. Dit vervalt per 01-01-2023.

Hoe hoog wordt mijn voorschotbedrag per 01-01-2023?

Uw voorschotbedrag is als volgt opgebouwd:

Kale stroom/gas prijs + vastrecht + netbeheerkosten + energiebelasting + Opslag Duurzame Energie (ODE) + 21% BTW.

Op dit moment zijn de exacte energiebelastingtarieven én netbeheerkosten nog niet bekend, die worden op zijn vroegst begin december gepubliceerd.

Vast tarief of variabele prijs?

Waar doen we goed aan? Voor een variabel tarief kiezen en hopen op een prijsverlaging of voor de zekerheid van een vast tarief kiezen?

Deze vraag wordt veruit het meest gesteld. Het kenmerk van een variabel tarief is dat het per maand door de leverancier aangepast kan worden aan de marktomstandigheden, oftewel elke maand weer een hoger tarief, waarin de leverancier ook het verlies van de voorgaande periode kan versleutelen. Het voordeel van een variabel tarief is dat u bij een sterke prijsdaling uw tarief weer vast kunt zetten.

Helaas is de verwachting, al zichtbaar op de energiebeurs, dat stroom en gas het komende jaar niet veel goedkoper wordt. Natuurlijk hebben de Europese maatregelen een dempend effect, maar de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne en wellicht een koude winter, blijven de prijzen structureel hoog houden.

Het voordeel van een vast tarief is dat u weet waar u aan toe bent en deze kosten in uw begroting kunt verwerken.

Minister Jetten dringt er bij de energiebedrijven op aan ook vaste contracten voor langere periodes aan te bieden, omdat hij verwacht dat de gasprijs doorstijgt naar € 3,- per m3 en stroom naar € 1,- per kWh. maar dat is momenteel heel lastig. Daarom is ons advies wél voor een vast tarief te kiezen.

Stel dat de energieprijzen stijgen of dalen tijdens onze contractperiode, worden onze tarieven dan weer aangepast?

Nee, uw tarieven blijven de gehele looptijd van uw overeenkomst ongewijzigd omdat op het moment dat u het contract sluit, voor de gehele looptijd het benodigde volume stroom en gas wordt ingekocht.

Kunt u onze hulp gebruiken?

 Als ook uw vereniging onze hulp kan gebruiken, neem dan gerust contact met ons op. We denken graag mee wat in uw specifieke situatie de beste aanpak is!