fbpx
Sluit ×

Steunloket Corona

Steunpakket sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen

Update: 09-07-2021

De overheid steunt getroffen verenigingen en stichtingen met verschillende regelingen. SportStroom houdt je op de hoogte en ondersteunt waar mogelijk bij de aanvragen van een regeling. Zo hebben we de in de afgelopen periode succesvol 217 TOGS of TVL aanvragen ingediend voor sportverenigingen en stichtingen.  De TOGS, TVL Q2 2020, TVL Q3 2020, TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TASO Q4 2020 en TASO Q1 2021 regelingen zijn inmiddels gesloten en kunnen niet meer aangevraagd worden. Hieronder leest u over aanvullende regelingen voor de sportsector voor het  tweede kwartaal van 2021. Onze aanbeveling is om regelmatig dit steunloket te bezoeken omdat onze ervaring is dat eerder door uitvoeringsinstantie RVO gestelde deadlines nog wel eens halverwege het uitstaan van een regeling worden verlengd.

TASO

Sportverenigingen met vaste lasten in mei, juni en/of juli 2021 die (nog) niet worden gecompenseerd via de TVL of NOW, komen wellicht in aanmerking voor Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), een regeling in het kader van Sportpakket 2.0.  De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot 20 september 2021. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor TASO Q2 2021 zijn:

  • De vereniging heeft meer dan 10% omzetverlies door de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2021 vergeleken met het tweede kwartaal van 2019.
  • De vereniging moet financiële schade hebben geleden van ten minste €1.000,-.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de geleden financiële schade. De schade bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
  • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO.
  • De bondsafdrachten van de aanvrager.
  • Het kantineresultaat van de aanvrager.

Aanvragen TASO Q2 2021

Niet helemaal zeker om de TASO aanvraag zelf te verrichten? Onderaan in dit loket vindt u het aanmeldformulier waarmee u SportStroom als intermediair de opdracht kunt geven de TASO aanvraagprocedure op te starten namens uw vereniging of stichting en u hierin te begeleiden tegen een vergoeding van € 80,- . We behandelen aanvragen die uiterlijk donderdag 16 september 2021 bij ons binnen zijn gekomen via het aanmeldformulier dat u onderaan in dit loket vindt.

TVL 

De verlengde regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) valt aan te vragen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Omdat de tweede golf langer aanhoudt dan gedacht, is op 9 december 2020 besloten dat de TVL voorlopig niet wordt afgebouwd, iets waar eerder wel sprake van was. Tijdens TVL Q2 2020 en Q3 2020 was het TVL-tegemoetkomingsbedrag vastgesteld op 50% van de misgelopen omzet. Het tegemoetkomingspercentage voor TVL Q4 2020 varieerde en steeg mee met het omzetverlies van de aanvrager. Voor TVL Q1 2021 gold opnieuw een vastgesteld percentage aan tegemoetkoming van 85% van de misgelopen omzet. Het subsidiepercentage stijgt naar 100% met TVL Q2 2021.

U kunt in elke periode voor het eerst TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.
TVL Q4 2020 betreft de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. 
TVL Q1 2021 betreft de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.
TVL Q2 2021 betreft de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen TVL Q2 2021 (open)

SportStroom ondersteunt u graag bij de aanvraag van de TVL voor uw vereniging of stichting. Met de adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q2 2021 en welk bedrag u mogelijk aan kunt vragen. TVL Q2 2021 heeft een ruimere referentieperiode. U kunt kiezen of u Q2 2019 gebruikt als referentieperiode, of Q3 2020. De aanvraagprocedure zelf verandert dus niet, er is een extra keuzemogelijkheid. 100% van de berekende vaste lasten wordt vergoed in Q2 2021.

Algemene voorwaarden TVL Q2 2021
• U heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019, óf vergeleken met het 3e kwartaal van 2020. U kunt zelf kiezen welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q2 2019 of Q3 2020. Als u Q3 2020 als referentieperiode kiest, telt de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit Q3 2020 niet mee als omzet.
• Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 in het 2e kwartaal van 2021, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Wat verstaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder omzet en vaste lasten?
omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
vaste lasten: kosten voor huur, pacht en onderhoud. Loonkosten en variabele kosten vallen niet onder de vaste lasten. Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruikt RVO branchegegevens van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Hieronder vindt u zodra de regeling open wordt gesteld het aanmeldformulier waarmee u SportStroom als intermediair de opdracht kunt geven de TVL aanvraagprocedure op te starten namens uw vereniging of stichting tegen een vergoeding van € 125,- . Het SportStroom e-herkenning account beschikt over het benodigde betrouwbaarheidsniveau 3. We behandelen aanvragen die uiterlijk 13 augustus 2021 bij ons binnen zijn gekomen via het aanmeldformulier dat u onderaan in dit loket vindt.

Steunloket Corona

  • Vul hier het e-mailadres in waarmee contact opgenomen mag worden.
  • Vul hier het telefoonnummer in waarmee contact opgenomen mag worden.
  • Laat SportStroom snel deze tegemoetkoming voor u aanvragen!