fbpx
Sluit ×

Steunloket Corona

Steunpakket sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen

Update: 19-02-2021

De overheid steunt getroffen verenigingen en stichtingen met verschillende regelingen. SportStroom houdt je op de hoogte en ondersteunt waar mogelijk bij de aanvragen van een regeling. Zo hebben we de in de afgelopen periode succesvol ruim 190 TOGS of TVL aanvragen ingediend voor sportverenigingen en stichtingen.  De TOGS, TVL Q2 2020, TVL Q3 2020 en TVL Q4 2020 regelingen zijn inmiddels gesloten en kunnen niet meer aangevraagd worden. TVL is verlengd, TASO is opnieuw opengesteld voor degene die voor Q4 2020 niet worden gecompenseerd via de TVL of NOW en er wordt door VWS gewerkt aan een aanvullend pakket voor de sportsector Sportpakket 2.0. waar nu 60 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld (TASO Q4 2020 maakt onderdeel hiervan uit).

TASO Q4 2020

Sportverenigingen met vaste lasten in oktober, november en december 2020 die (nog) niet worden gecompenseerd via de TVL of NOW, komen wellicht in aanmerking voor Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), een regeling in het kader van Sportpakket 2.0. Voor de TASO is voor Q4 2020 29 miljoen euro beschikbaar. De hernieuwde TASO regeling is inmiddels opengesteld.  De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. De voorwaarden van TASO Q4 2020 zijn:

  • De vereniging heeft meer dan 10% omzetverlies door de coronacrisis in het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met het vierde kwartaal van 2019.
  • De vereniging moet financiële schade hebben geleden van ten minste €1.500,-.

Met behulp van de beslisboom kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de geleden financiële schade. Dit document (rekenvoorbeeld) helpt u de schade te berekenen. De schade bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
  • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO.
  • De bondsafdrachten van de aanvrager.
  • Het kantineresultaat van de aanvrager.

Aanvragen TASO Q4 2020

Niet helemaal zeker om de TASO aanvraag zelf te verrichten? Onderaan in dit loket vindt u het aanmeldformulier waarmee u SportStroom als intermediair de opdracht kunt geven de TASO aanvraagprocedure op te starten namens uw vereniging of stichting en u hierin te begeleiden tegen een vergoeding van € 80,- . We behandelen aanvragen die uiterlijk woensdag 31 maart 2021 bij ons binnen zijn gekomen via onderstaand aanmeldformulier.

TVL Q1 2021

De verlengde regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) valt aan te vragen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Omdat de tweede golf langer aanhoudt dan gedacht, is op 9 december 2020 besloten dat de TVL voorlopig niet wordt afgebouwd, iets waar eerder wel sprake van was. Tijdens TVL Q2 2020 en Q3 2020 was het TVL-tegemoetkomingsbedrag vastgesteld op 50% van de misgelopen omzet. Het tegemoetkomingspercentage voor TVL Q4 2020 varieerde en steeg mee met het omzetverlies van de aanvrager. Voor TVL Q1 2021 geldt opnieuw een vastgesteld percentage aan tegemoetkoming van 85% van de misgelopen omzet.

U kunt in elke periode voor het eerst TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.
TVL Q4 2020 betreft de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. 
TVL Q1 2021 betreft de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.
TVL Q2 2021 betreft de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen TVL Q1 2021

SportStroom ondersteunt u graag bij de aanvraag van de TVL Q1 2021 voor uw vereniging of stichting. Met de adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q1 2021 en welk bedrag u mogelijk aan kunt vragen.

Algemene voorwaarden TVL Q1 2021
• U heeft meer dan 30% omzetverlies in het 1e kwartaal van 2021 vergeleken met het 1e kwartaal van 2019.
• Uw vaste lasten zijn minimaal € 3.000* in het 1e kwartaal van 2021, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.

* Ook met € 1.500 aan berekende vaste lasten in Q1 2021 kunt u TVL Q1 2021 aanvragen. Het minimale bedrag voor de berekende vaste lasten gaat vrijwel zeker omlaag naar € 1.500.  Momenteel buigt de Europese Commissie zich over de verlaging. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Wat verstaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder omzet en vaste lasten?
omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
vaste lasten: kosten voor huur, pacht en onderhoud. Loonkosten en variabele kosten vallen niet onder de vaste lasten. Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruikt RVO branchegegevens van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Hieronder vindt u het aanmeldformulier waarmee u SportStroom als intermediair de opdracht kunt geven de TVL aanvraagprocedure op te starten namens uw vereniging of stichting tegen een vergoeding van € 125,- . Het SportStroom e-herkenning account beschikt over het benodigde betrouwbaarheidsniveau 3. We behandelen aanvragen die uiterlijk donderdag 22 april 2021 bij ons binnen zijn gekomen via onderstaand aanmeldformulier.

Steunloket Corona

  • Vul hier het e-mailadres in waarmee contact opgenomen mag worden.
  • Vul hier het telefoonnummer in waarmee contact opgenomen mag worden.
  • Laat SportStroom snel deze tegemoetkoming voor u aanvragen!