fbpx
Sluit ×

Steunloket Corona

Steunpakket Sportverenigingen gevolgen Covid-19 maatregelen

Update 15-07-2020

De coronamaatregelen zorgen voor veel uitdagingen voor sportverenigingen en stichtingen. Sportief, maar ook zeker financieel.  Zo vielen bijvoorbeeld alle kantineinkomsten in z’n geheel weg de afgelopen maanden. De overheid steunt getroffen verenigingen en stichtingen met verschillende regelingen. SportStroom houd je op de hoogte en ondersteunt waar mogelijk bij de aanvragen van een regeling. Zo hebben we de achterliggende periode succesvol 150 TOGS-compensatieregeling aanvragen ingediend. De TOGS-regeling hield in dat de getroffen vereniging eenmalig een tegemoetkoming van € 4.000 kon aanvragen wanneer ze aan bepaalde voorwaarden voldeden. Sinds 30 juni jl. is de TOGS-regeling gesloten. Hiervoor in de plaats is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gekomen. Ook sportverenigingen mogen hierop een beroep doen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  1. Uw vereniging of stichting verwacht door de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies te leiden tussen 1 juni en 30 september 2020. Dit moet u aan kunnen tonen door een vergelijking met voorgaande jaren
  2. Uw vaste lasten zijn tussen 1 juni en 30 september € 4.000,- of hoger

De volledige tekst van de regeling kunt u hier lezen.

Onder ‘omzet’ wordt verstaan: alle inkomsten zonder de ontvangen BTW, vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Onder ‘vaste lasten’ wordt verstaan: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, energiekosten, vaste leasecontracten en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een handige adviestool beschikbaar waarin u kunt controleren of u in aanmerking komt en het bedrag van de tegemoetkoming wordt berekend. Deze tool vindt u door hier te klikken.