fbpx
Sluit ×

Steunloket Corona

Steunpakket sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen

Update: 12-05-2021

De overheid steunt getroffen verenigingen en stichtingen met verschillende regelingen. SportStroom houdt je op de hoogte en ondersteunt waar mogelijk bij de aanvragen van een regeling. Zo hebben we de in de afgelopen periode succesvol 217 TOGS of TVL aanvragen ingediend voor sportverenigingen en stichtingen.  De TOGS, TVL Q2 2020, TVL Q3 2020, TVL Q4 2020, en TASO Q4 2020 regelingen zijn inmiddels gesloten en kunnen niet meer aangevraagd worden. Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt 75 miljoen euro vrijgemaakt.

TASO

Sportverenigingen met vaste lasten in januari, februari of mei die (nog) niet worden gecompenseerd via de TVL of NOW, komen wellicht in aanmerking voor Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), een regeling in het kader van Sportpakket 2.0.  De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor de toekomstige opvolger TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021. De voorwaarden van de nieuwe TASO regelingen zijn nog niet bekend gemaakt. Zodra er meer bekend is over de voorwaarden en welke ondersteuning SportStroom hierbij kan geven, zullen we dit middels dit steunloket communiceren.

TVL 

De verlengde regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) valt aan te vragen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Omdat de tweede golf langer aanhoudt dan gedacht, is op 9 december 2020 besloten dat de TVL voorlopig niet wordt afgebouwd, iets waar eerder wel sprake van was. Tijdens TVL Q2 2020 en Q3 2020 was het TVL-tegemoetkomingsbedrag vastgesteld op 50% van de misgelopen omzet. Het tegemoetkomingspercentage voor TVL Q4 2020 varieerde en steeg mee met het omzetverlies van de aanvrager. Voor TVL Q1 2021 gold opnieuw een vastgesteld percentage aan tegemoetkoming van 85% van de misgelopen omzet. Het subsidiepercentage stijgt naar 100% met TVL Q2 2021.

U kunt in elke periode voor het eerst TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.
TVL Q4 2020 betreft de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. 
TVL Q1 2021 betreft de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.
TVL Q2 2021 betreft de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen TVL Q2 2021 (nog niet geopend)

SportStroom ondersteunt u graag bij de aanvraag van de TVL voor uw vereniging of stichting.

Algemene voorwaarden TVL Q2 2021
• U heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019.
• Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 in het 1e kwartaal van 2021, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Wat verstaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder omzet en vaste lasten?
omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
vaste lasten: kosten voor huur, pacht en onderhoud. Loonkosten en variabele kosten vallen niet onder de vaste lasten. Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruikt RVO branchegegevens van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Hieronder vindt u zodra de regeling open wordt gesteld het aanmeldformulier waarmee u SportStroom als intermediair de opdracht kunt geven de TVL aanvraagprocedure op te starten namens uw vereniging of stichting tegen een vergoeding van € 125,- . Het SportStroom e-herkenning account beschikt over het benodigde betrouwbaarheidsniveau 3.