fbpx
Sluit ×

Steunloket Corona

Steunpakket sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen

Update: 02-09-2021

De overheid steunt getroffen verenigingen en stichtingen met verschillende regelingen. SportStroom houdt je op de hoogte en ondersteunt waar mogelijk bij de aanvragen van een regeling. Zo hebben we de in de afgelopen periode succesvol 255 TOGS, TASO of TVL aanvragen ingediend voor sportverenigingen en stichtingen.  De TOGS, TVL Q2 2020, TVL Q3 2020, TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021, TASO Q4 2020 en TASO Q1 2021, TASO Q2 2021 regelingen zijn inmiddels gesloten en kunnen niet meer aangevraagd worden. Hieronder leest u over aanvullende regelingen voor de sportsector voor het derde kwartaal van 2021. Onze aanbeveling is om regelmatig dit steunloket te bezoeken omdat onze ervaring is dat eerder door uitvoeringsinstantie RVO gestelde deadlines nog wel eens halverwege het uitstaan van een regeling worden verlengd.

TVL 

De verlengde regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) valt aan te vragen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Omdat de tweede golf langer aanhoudt dan gedacht, is op 9 december 2020 besloten dat de TVL voorlopig niet wordt afgebouwd, iets waar eerder wel sprake van was. Tijdens TVL Q2 2020 en Q3 2020 was het TVL-tegemoetkomingsbedrag vastgesteld op 50% van de misgelopen omzet. Het tegemoetkomingspercentage voor TVL Q4 2020 varieerde en steeg mee met het omzetverlies van de aanvrager. Voor TVL Q1 2021 gold opnieuw een vastgesteld percentage aan tegemoetkoming van 85% van de misgelopen omzet. Het subsidiepercentage stijgt naar 100% met TVL Q2 2021.

U kunt in elke periode voor het eerst TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.
TVL Q4 2020 betreft de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. 
TVL Q1 2021 betreft de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.
TVL Q2 2021 betreft de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen TVL Q3 2021 (open)

SportStroom ondersteunt u graag bij de aanvraag van de TVL voor uw vereniging of stichting. Met de adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q3 2021 en welk bedrag u mogelijk aan kunt vragen. TVL Q3 2021 heeft een ruimere referentieperiode. U kunt kiezen of u Q3 2019 gebruikt als referentieperiode, of Q3 2020. De aanvraagprocedure zelf verandert dus niet, er is een extra keuzemogelijkheid. 100% van de berekende vaste lasten wordt vergoed in Q3 2021.

Algemene voorwaarden TVL Q3 2021
• U heeft meer dan 30% omzetverlies in het 3e kwartaal van 2021 vergeleken met het 3e kwartaal van 2019, óf vergeleken met het 3e kwartaal van 2020. U kunt zelf kiezen welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q3 2019 of Q3 2020. Als u Q3 2020 als referentieperiode kiest, telt de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit Q3 2020 niet mee als omzet.
• Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 in het 3e kwartaal van 2021, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Wat verstaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder omzet en vaste lasten?
omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
vaste lasten: kosten voor huur, pacht en onderhoud. Loonkosten en variabele kosten vallen niet onder de vaste lasten. Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruikt RVO branchegegevens van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

We behandelen aanvragen die uiterlijk 18 oktober 2021 bij ons binnen zijn gekomen via het aanmeldformulier.