fbpx
Sluit ×

Steunloket Corona

€ 4.000,- tegemoetkoming voor sportverenigingen

Het Corona-virus raakt alle sportverenigingen hard: competities liggen stil, de baromzet valt weg, sponsorinkomsten stagneren terwijl de vaste lasten doorlopen. Mede hierom heeft de overheid besloten het noodloket voor zelfstandig ondernemers ook open te stellen voor sportverenigingen. Dit betekent dat uw vereniging – onder voorwaarden – in aanmerking komt voor een eenmalige vergoeding van € 4.000,-. Deze regeling heet Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS).

Laat SportStroom snel deze tegemoetkoming voor u aanvragen! Klik hier.

Voorwaarden
Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, dient uw vereniging te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Uw SBI-code moet voorkomen op de gepubliceerde lijst. Dit is bij alle sportverenigingen het geval
2. Uw vereniging heeft nog geen verzoek tot faillissement of surseance van betaling ingediend.
3. U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gederfde kantine-inkomsten, wegvallende sponsorgelden.
4. U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. Denk hierbij aan huurkosten, kosten voor ingehuurde trainers, vaste lasten als energie / water.

SportStroom regelt uw aanvraag
Uw aanvraag moet online worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor is een zogenaamde E-herkenning vereist die uw vereniging waarschijnlijk niet heeft en moet aanschaffen. SportStroom kan voor u als intermediair deze aanvraag indienen, net zoals wij subsidies voor u aanvragen. U spaart dan deze kosten uit en bovendien weet u zeker dat uw aanvraag compleet en tijdig wordt ingediend. Via het contactformulier kunt u zich hiervoor aanmelden. U ontvangt dan per kerende post een korte checklist met gegevens die u aan moet reiken. Vervolgens dienen wij de aanvraag voor u in en ontvangt u een kopie van de aanvraag. SportStroom doet dit tegen de kostprijs van € 95,- excl. BTW. Dit bedrag is inclusief de kosten voor E-herkenning. Er is een enorme run gaande op deze steunmaatregel. We adviseren u niet te lang te wachten met uw aanvraag.

Steunloket Corona

  • Laat SportStroom snel deze tegemoetkoming voor u aanvragen!

Menu