fbpx
Sluit ×

Steunloket Corona

Steunpakket sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen

Update: 30-12-2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen. Ook sportverenigingen mogen hiervan gebruik maken. TVL Q4 2021 is vrijwel gelijk aan TVL Q3 2021.

Voor wie

Uw vereniging mag TVL aanvragen als u in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies heeft ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020. U bepaalt zelf welke referentieperiode u kiest.

Hoe ziet de regeling er uit?

  • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 100%.
  • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500,-.
  • Uw vereniging stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Voor TVL Q4 2021 gaat het maximale bedrag voor overheidssteun voor de vaste lasten omhoog van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit geldt alleen voor TVL Q4 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes.

Algemene voorwaarden TVL Q4 2021

• U heeft meer dan 20% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2021 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019, óf vergeleken met het 1e kwartaal van 2020. U kunt zelf kiezen welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q4 2019 of Q1 2020.
• Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 in het 4e kwartaal van 2021, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Definitie vaste lasten en omzet

 omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
vaste lasten: kosten voor huur, pacht en onderhoud. Loonkosten en variabele kosten vallen niet onder de vaste lasten. Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruikt RVO branchegegevens van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

SportStroom helpt!

 SportStroom ondersteunt u graag bij de aanvraag van de TVL voor uw vereniging of stichting. Met de adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q4 2021 en welk bedrag u mogelijk aan kunt vragen. SportStroom verzorgt desgewenst de aanvraag voor u.

Hieronder vindt u het aanmeldformulier waarmee u SportStroom als intermediair de opdracht kunt geven de TVL aanvraagprocedure op te starten namens uw vereniging of stichting tegen een vergoeding van € 125,- . Het SportStroom e-herkenning account beschikt over het benodigde betrouwbaarheidsniveau 3.

We behandelen aanvragen die uiterlijk 21 januari 2022 bij ons binnen zijn gekomen.