Sluit ×

Subsidies

Advies nodig over subsidies?

Duurzaamheid en energiebesparing staat volop in de – politieke- belangstelling. Dit betekent dat er met enige regelmaat interessante subsidies beschikbaar zijn. Veelal in de vorm van een percentage van de investeringssom, soms ook in de vorm van productiesubsidies. Daarnaast zijn er nog financiële regelingen bij provincies en gemeenten. SportStroom helpt u graag bij het zoeken naar beschikbare subsidies of geschikte financiële regelingen. Subsidies en financiële regelingen kunnen op 3 niveaus beschikbaar zijn: landelijk, provinciaal en lokaal.

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Vanaf 1 januari 2019 wordt de huidige EDS-regeling vervangen door deze nieuwe subsidieregeling. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat.

Beschikbaar budget en hoogte van de subsidie

Tot 2024 is een budget van 87 miljoen per jaar beschikbaar.

De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief BTW.
Voor investeringen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid geldt een extra subsidiepercentage van 15%, dus 35% subsidie in totaal. Alleen maatregelen van de maatregellijst komen in aanmerking voor deze bonus.

Let op: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Alleen voor niet-btw plichtige amateursportorganisaties

In principe komen alle rechtsvormen in aanmerking voor deze subsidie, mits ze niet btw-plichtig zijn. Voorbeelden zijn: verenigingen, stichtingen, coöperaties en BV’s zonder winstoogmerk.

Huidige EDS-subsidie is nog beschikbaar

De huidige subsidiepot is nog niet leeg. Deze regeling kan tot begin december aangevraagd worden of totdat de pot leeg is. Bent u dus voornemens te investeren in duurzaamheid en hebt u de plannen al klaar, dan is het aan te raden op de huidige regeling een beroep te doen.

Voor al uw vragen: ondersteuning@sportstroom.nl

Uiteraard kunnen we op deze webpagina niet op alle details van de regeling ingaan. We hebben daarom een apart mailadres in het leven geroepen waarop u al uw vragen kunt stellen en beantwoord krijgt binnen 2 werkdagen: ondersteuning@sportstroom.nl

Meer weten over Landelijke subsidies en regelingen?

SportStroom ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor uw vereniging.

Landelijke subsidies
Menu