Subsidies

Nieuwe subsidieregeling per 01-01-2019

Kort geleden is de nieuwe subsidieregeling gepubliceerd, dit is goed nieuws voor sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen vanaf 01-01-2019, 35 procent subsidie krijgen op de totale investeringen. Een mooie kans dus om te scoren met verduurzaming.

Deze nieuwe regeling vervangt de huidige regeling Energiebesparing en Duurzaamheid bij Sportaccommodaties (EDS). Deze subsidie keerde 30 procent over de materiaalkosten voor verenigingen uit en 15 procent voor stichtingen. Vanaf 2019 gaat deze EDS over in de regeling Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties (SBOS). De volledige regeling vindt u hier.

De spelregels van subsidie SBOS

Hieronder vindt u meer informatie over de regeling en de voorwaarden waaraan uw vereniging dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie SBOS:
We zetten de highlights voor u op een rij:

  1. Looptijd regeling: 01-01-2019 tot 01-01-2024
  2. Beschikbaar budget per jaar: € 87 miljoen
  3. Subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen, sportstichtingen, sport BV’s zonder winstoogmerk. Deze moeten als doel hebben sportaccommodaties beschikbaar te stellen aan de amateursport voor lokale gebruikers.
  4. De investeringen moeten minimaal 10 jaar gebruikt worden voor de amateursport.
  5. Minimaal uit te keren subsidiebedrag: € 5.000,=.
  6. U ontvangt inzake duurzame maatregelen 35% subsidie op materiaal- en arbeidskosten inclusief BTW
  7. Alleen duurzame maatregelen op de maatregellijst komen in aanmerking voor subsidie
  8. De subsidie dient aangevraagd te worden bij DUS-I, maar uiteraard kan SportStroom dit voor u doen.

Coach nodig?

Al veel verenigingen gingen u voor. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of als ook u onze coaching kunt gebruiken!

Meer weten over subsidie SBOS?

SportStroom ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor uw vereniging.

Contact opnemen
Menu