Sluit ×

Terugleversubsidie zonnestroom

Saldering voor zonnepanelen wordt terugleversubsidie

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer bericht dat de huidige regeling voor saldering van zelf opgewekte stroom in 2020 wordt vervangen door een terugleversubsidie. De minister rekent hierbij met een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat uw vereniging ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betaalt. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang. Hiervan zijn de details nog niet bekend. Nog voor de zomer wil de minister de nieuwe terugleversubsidie gereed hebben.

Slimme meter verplicht

Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten. Daarom is de minister voornemens een slimme meter bij zonnepanelen verplicht te stellen.

Visie van SportStroom bij deze regeling:

  1. Deze nieuwe regeling geldt voor zogenaamde kleinverbruik aansluitingen, tot maximaal 3*80A. Voor grootverbruik aansluitingen is er de zogenaamde SDE+ subsidieregeling.
  2. Of deze regeling gunstig is voor sportverenigingen kunnen we pas bezien als de details bekend worden. Omdat sportverenigingen overdag veel zonnestroom produceren die veelal niet onder eigen dak wordt verbruikt, is de hoogte van het subsidieplafond belangrijk.
  3. Deze regeling is een goede aanleiding om na te denken over de gehele energievoorziening van uw vereniging. Het wordt immers aantrekkelijk om de zonnestroom direct zelf te gebruiken i.p.v. terug te leveren aan het net. Dit kan bijvoorbeeld met de plaatsing van een elektrische warmtepomp als de CV-ketel afgeschreven is. Maar ook dit is maatwerk waarover we u graag nader informeren.
  4. Voor sportverenigingen zijn er goede mogelijkheden om zonnepanelen gesubsidieerd te krijgen (bijvoorbeeld de EDS-regeling). Daarmee wordt de terugverdientijd al aanzienlijk verkort
  5. Deze nieuwe regeling onderstreept het feit dat zonnepanelen het sluitstuk zijn van een energiebesparingstraject: eerst het energieverbruik minimaliseren en vervolgens bepalen hoe zinvol het plaatsen van zonnepanelen is en welk aantal verantwoord is.

 

Meer weten over subsidies en regelingen?

We coachen ook uw vereniging graag. Neem gerust contact met ons op!

Contact opnemen
Menu