fbpx
Sluit ×

Terugleversubsidie 2023

Salderen van zonnestroom voor sportaccommodaties wordt terugleversubsidie

Vanaf 1 januari 2023 wordt het voordeel dat zonnepaneelhouders ontvangen in acht jaar tijd afgebouwd. Daarna ontvangen zij alleen nog een vergoeding van hun energieleverancier voor teruggeleverde energie.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd.
In de praktijk komt het er op neer dat uw sportvereniging of stichting een deel van de opgewekte stroom direct zelf verbruikt en daardoor minder van de energieleverancier afneemt. Het resterende deel levert u terug aan het net en dit wordt geregistreerd op uw meter. Per 2023 wordt saldering niet langer toegepast op dit deel van de opgewekte stroom, maar ontvangt u per kWh een subsidiebedrag. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgangsregeling.

Slimme meter verplicht

Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten. Daarom is de minister voornemens een slimme meter bij zonnepanelen verplicht te stellen.

Visie van SportStroom bij deze regeling:

  1. Deze nieuwe regeling geldt voor kleinverbruik aansluitingen (3*80 Ampère of kleiner). Voor grootverbruik aansluitingen (> 3*80 Ampère) is er de SDE+ subsidie.
  2. Of deze regeling gunstig is voor sportverenigingen kunnen we pas bezien als de details bekend worden. Omdat sportverenigingen overdag veel zonnestroom produceren die veelal niet onder eigen dak wordt verbruikt, is de hoogte van het subsidieplafond belangrijk.
  3. Deze regeling is een goede aanleiding om na te denken over de gehele energievoorziening van uw vereniging. Het wordt immers aantrekkelijk om de zonnestroom direct zelf te gebruiken i.p.v. terug te leveren aan het net. Dit kan bijvoorbeeld met de plaatsing van een elektrische warmtepomp als de CV-ketel afgeschreven is. Maar ook dit is maatwerk waarover we u graag nader informeren.
  4. Voor sportverenigingen zijn er goede mogelijkheden om zonnepanelen gesubsidieerd te krijgen (bijvoorbeeld de EDS-regeling). Daarmee wordt de terugverdientijd al aanzienlijk verkort
  5. Deze nieuwe regeling onderstreept het feit dat zonnepanelen het sluitstuk zijn van een energiebesparingstraject: eerst het energieverbruik minimaliseren en vervolgens bepalen hoe zinvol het plaatsen van zonnepanelen is en welk aantal verantwoord is.

 

Meer weten over zonnepanelen of subsidie?

SportStroom ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor uw sportvereniging of stichting.

Contact met SportStroom
Meer weten over zonnepanelen of subsidie?Contact met SportStroom