Zonnepanelen bij LTV Ten Medel

Deze tennisvereniging maakt serieus werk van energiebesparing. SportStroom mocht de zonnepanelen leveren en installeren.

  • Type project: Zonnepanelen
  • Type sport: Tennis
  • Regio: Midden Nederland
  • 78 zonnepanelen
  • Vrijwel stroomneutraal
  • Subsidie EDS aangevraagd en toegewezen

Vereniging aan het woord:

SportStroom heeft bij ons 78 zonnepanelen geïnstalleerd. Last minute werd besloten het legplan iets te wijzen, waardoor het eindresultaat (zowel qua installatiekwaliteit als qua opbrengst van de panelen) kwalitatief nog beter is, dan in de offerte werd aangeboden en waarvoor wij opdracht verleenden! Daar komt nog bij dat de installateurs tijdens hun werkzaamheden tot de ontdekking kwamen dat een (bestaande) aardleiding niet aangesloten bleek te zijn op de meterkast. Zonder daarvoor ‘meer werk’ in rekening te brengen hebben ze, deze leiding volgens de daarvoor geldende voorschriften aangesloten.

We zijn zeer content over de installatie van de zonnepanelen en het eindresultaat en we bedanken SportStroom voor het positief ‘meedenken’ over de kwaliteit van de plannen in de uitvoeringspraktijk. Hulde daarvoor!

Joop Muggen – coördinator adviescommissie energiebesparing LTV Ten Medel – 10-07-2017