fbpx
Sluit ×

Scope 12

Scope 12 = voldoen aan de eisen van uw verzekeraar én veiligheid voorop!

Onze geïnstalleerde zonnestroominstallaties voldoen aan de zogenaamde SCIOS Scope 12 norm. Scope 12 is sinds 2021 dé nieuwe inspectiemethode voor zonnestroominstallaties.

Achtergrond Scope12

Deze nieuwe inspectiemethode is ontstaan door een dringende vraag vanuit verzekeraars. In toenemende mate ontstaan er branden en defecten aan PV-systemen, die voorkomen kunnen worden door een goed uitgevoerde inspectie. Scope 12 borgt dat de inspectie deskundig uitgevoerd wordt én dat alles hierin meegenomen wordt.

Verzekeraars en Scope12

Steeds meer verzekeraars hanteren de voorbeeldclausule zonnepanelen, uw verzekeraar waarschijnlijk ook. Hierin is opgenomen dat u kunt aantonen dat de installatie geïnspecteerd is én periodiek geïnspecteerd wordt door een gecertificeerde Scope12-inspecteur. Zo niet, dan kan de verzekeraar u weigeren, een forse premieverhoging vragen of bij een onverhoopt incident besluiten niet tot uitkering over te gaan.

SportStroom en Scope12

Al onze installaties worden gebouwd conform de eisen van Scope12. Denk hierbij aan:

  1. Aansluiting van de omvorming en de plaatsing hiervan
  2. Bouwkundige veiligheid
  3. Kwaliteit van de panelen
  4. Gehele samenhang van de installatie
  5. Elektrische veiligheid

Scope12 certificering

Meerdere verzekeraars eisen een Scope12 certificering na oplevering en een periodieke herkeuring om de 3 of 5 jaar. Controleer goed bij uw verzekeraar of dit een vereiste is! Ook de certificering kunnen wij voor u verzorgen.

Zonnepanelen voor uw sportvereniging of stichting

SportStroom ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor uw sportvereniging of stichting.

Contact met SportStroom
Zonnepanelen voor uw sportvereniging of stichtingContact met SportStroom