fbpx
Sluit ×

Begeleidingstraject verduurzaming

Begeleidingstraject verduurzaming

In het klimaatakkoord van Parijs zijn heldere doelen vastgelegd over CO2 reductie: 49% in 2030 en in 2050 maar liefst 95% reductie.

Dit kan alleen maar gerealiseerd worden als Nederland maatschappij breed aan de slag gaat. En voor sportverenigingen biedt dit mooie kansen op het verduurzamen van de accommodatie.

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet tot en met 2021 in op zes doelen (deelakkoorden). Eén van deze deelakkoorden is gericht op het verduurzamen van Nederlandse sportverenigingen, onder de naam Klimaatroute Duurzame Sportsector.

NOC*NSF voert de projectleiding over deze verduurzamingsslag en maakt gebruik van externe begeleiders die de kennis en kunde hebben om sportverenigingen te verduurzamen. SportStroom is er hier één van.
Hierin wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de lokale sportakkoorden die gemeenten sluiten met de lokale sportverenigingen.

Landelijke ondersteuningsregeling

Per heden is er een landelijke ondersteuningsregeling voor sportverenigingen beschikbaar, zodat u kosteloos gebruik kunt maken van professionele ondersteuning bij het verduurzamen van uw sportaccommodatie.

Dit traject omvat het volgende:

  1. Een energiescan voor uw vereniging: hierbij bezoekt onze bouwkundige uw vereniging en brengt in kaart waar energiebesparing en CO2-reductie gerealiseerd kan worden. Uiteraard is er oog voor het laaghangende fruit
  2. Plan van aanpak: in een helder rapport wordt samen met u op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en welke volgorde wenselijk is. Uiteraard met ruimte voor uw eigen inbreng en wensen. Zodoende kunt u concreet aan de slag
  3. Begeleiding bij offertetrajecten
  4. Uitwerking van de businesscase inclusief financieel advies
  5. Ondersteuning bij realisatie van de maatregelen
  6. monitoring van het resultaat

U kunt via het contactformulier uw interesse in een gratis begeleidingstraject kenbaar maken.

Meer weten over het gratis begeleidingstraject bij verduurzaming?

Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact opnemen
Meer weten over het gratis begeleidingstraject bij verduurzaming? Contact opnemen
Menu