fbpx
Sluit ×

Subsidie BOSA

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze nieuwe regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat. SportStroom is volledig op de hoogte van de BOSA regeling en ondersteunt sportverenigingen en stichtingen van 2019 tot 2024 bij het verkrijgen van subsidiegelden uit de BOSA subsidiepot.

Beschikbaar budget en hoogte van de subsidie

Tot 2024 is een budget van 80 miljoen per jaar beschikbaar.

Het subsidiebedrag moet in 2022 minimaal € 2.500, – bedragen.
De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief BTW.
Voor investeringen op het vlak van duurzaamheid, toegankelijkheid en klimaatadaptie geldt een extra subsidiepercentage van 10%, dus 30% subsidie in totaal.
Alleen maatregelen van de Maatregelenlijst BOSA komen in aanmerking voor deze bonus.

Alleen voor niet-btw plichtige amateursportorganisaties.

In principe komen alle rechtsvormen in aanmerking voor deze subsidie, mits ze niet btw-plichtig zijn. Voorbeelden zijn: verenigingen, stichtingen, coöperaties en BV’s zonder winstoogmerk.

Let op: aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en op = op.

Uiteraard kunnen we op deze webpagina niet op alle details van de regeling ingaan. We hebben daarom een apart mailadres in het leven geroepen waarop u al uw vragen kunt stellen en beantwoord krijgt binnen twee werkdagen: subsidie@sportstroom.nl

Stand subsidiepot (laatste update 01-12-2021)

In 2021 is er van de €79 miljoen voor €63,9 miljoen aan subsidies al verleend en voor €8,8 miljoen aan aanvragen nog in behandeling. Voor dit jaar is er dus nog zo’n € 6 miljoen subsidie beschikbaar!

Meer weten over deze landelijke subsidieregeling?

SportStroom ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor uw sportvereniging of stichting.

Contact inzake BOSA
Meer weten over deze landelijke subsidieregeling?Contact inzake BOSA