fbpx
Sluit ×

Subsidie

Subsidie voor sportverenigingen en sportstichtingen

Duurzaamheid en energiebesparing staat volop in de -politieke- belangstelling. Dit betekent dat er met enige regelmaat subsidie beschikbaar is. Veelal in de vorm van een percentage van de investeringssom, soms ook in de vorm van productiesubsidie. Daarnaast zijn er nog financiële regelingen bij provincies en gemeenten. SportStroom ondersteunt uw sportvereniging of sportstichting graag bij het vinden van beschikbare subsidie of een geschikte financiële regeling.

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Per 1 januari 2019 is de landelijke EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze nieuwe regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat. SportStroom is volledig op de hoogte van de BOSA regeling en ondersteunt sportverenigingen en stichtingen van 2019 tot 2024 bij het verkrijgen van subsidiegelden uit de BOSA subsidiepot. Meer hierover leest u hier.

Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Als uw sportvereniging beschikt over een grootverbruik aansluiting (> 3*80 Ampère) mag u opgewekte zonnestroom niet salderen met ingekochte stroom. Om dit nadeel te compenseren is er voor grootverbruikers de SDE+ productiesubsidie. Deze subsidie biedt uw sportvereniging of stichting 15 jaar lang (!) een vaste vergoeding per opgewekte kWh. bovenop de terugleververgoeding die u met uw energieleverancier afspreekt. Zonder deze subsidie is als grootverbruiker investeren in het plaatsen van zonnepanelen niet rendabel. Meer hierover leest u hier.

Meer weten over de subsidiemogelijkheden?

SportStroom ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor uw sportvereniging of stichting.

Contact met SportStroom
Meer weten over de subsidiemogelijkheden?Contact met SportStroom