fbpx
Sluit ×

Landelijke subsidies

Landelijke subsidies en regelingen

Op dit moment zijn er twee belangrijke regelingen: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en Energiebesparing en Duurzame Energie bij Sportaccommodaties (EDS).

SDE+
Deze regeling is bedoeld voor grootverbruik aansluitingen voor elektra. Dit zijn aansluitingen die groter zijn dan 3*80A. Als u over een grootverbruik aansluiting beschikt, mag u geen gebruik maken van de salderingsregeling waardoor u voor zelf opgewekte zonnestroom slechts een zeer kleine vergoeding krijgt en de investering daarmee nauwelijks is terug te verdienen.
Met de SDE+ subsidie worden zonnepanelen echter wel interessant! Duurzame energie opwekken is vaak duurder dan gewone (grijze) energie opwekken uit fossiele brandstoffen. Daarom vergoedt de overheid, tot een bepaalde hoogte, het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en grijze energie. De SDE+ subsidie is dus een zogenaamde productiesubsidie voor de hoeveelheid opgewekte duurzame energie met een looptijd van meerdere jaren.

SportStroom helpt u graag met het maken van de businesscase voor de aanvraag van deze – toch wel wat complexe – regeling.

EDS
In 2015 heeft de overheid de zogenaamde Ecotaks-regeling (teruggave energiebelasting) voor sportverenigingen afgeschaft. Per 1 januari 2016 kwam er een nieuwe regeling voor in de plaats: de subsidieregeling. Energiebesparing en Duurzame energie bij Sportaccommodaties. Het belangrijkste doel van deze regeling is het stimuleren van duurzaam energiebeleid bij sportverenigingen- en stichtingen om het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen.
Deze regeling biedt sportverenigingen 30% en sportstichtingen 15% subsidie op energiebesparende maatregelen. Meer over deze regeling vindt u hier.

SportStroom ondersteunt u graag bij het aanvragen van deze subsidieregeling.

Meer weten over Provinciale subsidies en regelingen?

SportStroom helpt u graag op weg.

Provinciale subsidies
Meer weten over Provinciale subsidies en regelingen?Provinciale subsidies