fbpx
Sluit ×

Privacyverklaring

We gaan goed om met uw gegevens

Algemeen
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van personen die één of meerdere diensten of producten van SportStroom afnemen, hebben afgenomen of hier interesse in hebben getoond en persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke afnemers. Ook verwerken wij gegevens van personen die onze website bezoeken.

Gezamenlijk verantwoordelijk
Voor het uitvoeren van een energieleveringsovereenkomst zijn wij gezamenlijk met de leverancier verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. We verwijzen u naar de website van de betreffende leverancier voor de privacyverklaring. Indien gewenst kunnen wij u deze ook toesturen.

Doel gegevensverwerking
We gebruiken uw persoonsgegevens enerzijds voor het aangaan of de uitvoering van overeenkomsten en (verbetering van) onze dienstverlening. Denk hierbij aan het sturen van facturen en om uw vragen over een product of dienst in behandeling te nemen. Anderzijds kunnen wij deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten, waarvan wij van mening zijn dat uw vereniging of stichting hier baat bij heeft.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen SportStroom toegang tot uw gegevens. Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren voldoen we daar natuurlijk aan.

Externe partijen die uw gegevens verwerken
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de bestelde producten, of aangevraagde diensten.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat de gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Uw privacy rechten
Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door SportStroom dan kunt u hierover contact opnemen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via de link onder aan de nieuwsbrief zelf of per mail of per post.

Per mail:
administratie@sportstroom.nl

of per post:
SportStroom
Gauke Boelensstraat 82a
9203 RP Drachten

We willen zeker weten dat u echt bent wie u zegt te zijn. Daarom kunnen we aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy statement en
cookiebeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.