Bij deze vereniging installeerde SportStroom de grootste zonnecentrale ooit geïnstalleerd op een tennishal.

  • Type project: Zonnepanelen
  • Type sport: Tennis
  • Regio: Midden Nederland
  • SportStroom vroeg subsidie SDE+ aan
  • 624 zonnepanelen en 7 omvormers
  • Projectvoering door SportStroom

Vereniging aan het woord:

In mijn herinnering was Sportstroom een club, die regelde dat er collectieve energie-inkoop werd gedaan voor sportverenigingen en met name –in ons geval- voor tennisverenigingen. Wij werden door een adviseur van de Stichting Waarborgfonds Sport, die bij ons samen met de gemeente Oudewater borg staat voor een lening van de bank, erop geattendeerd, dat Sportstroom veel meer doet dan het bovenstaande. Bij ons werd in korte tijd o.l.v. Sportstroom een Energiebesparingsonderzoek uitgevoerd en bovendien werd door een persoonlijke coach, Frank van Deth van Sportstroom de kronkelige weg bewandeld naar de investering van een zonnepanelen-installatie voor onze Tennisvereniging. Heel veel uitleg heeft hij gegeven vanaf de succesvolle aanvraag voor de subsidie van de Rijksoverheid t/m. business-cases en beoordeling en uitleg van offertes. Hij heeft ons de weg naar Sunprojects gewezen, die samen met SOLARPROF,een Oudewaterse installateur, zal zorgen dat in mei 2015 er een goede Zonnestroominstallatie draait met 624 zonnepanelen en 7 omvormers. Er is een nieuwe groene wereld voor ons opengegaan en dat geeft heel veel energie.

Leo Henkes – bestuurder TV De Heksenmeppers – 03-03-2015