Afbouw salderingsregeling definitief: vanaf 2023 jaarlijks 9% minder salderen

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9% minder salderen. In 2031 stopt de regeling helemaal.

In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw negen procent, waarna deze in het kalenderjaar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt. Dit om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk nul is.  Oorspronkelijk wilde de minister de jaarlijkse afbouw sneller laten verlopen met 11% per jaar. Dit is dus iets gematigd.

Het door minister Wiebes gemaakte wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Als zij hun advies uitbrengen, wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd ter behandeling.

Het definitieve afbouwpad

De minister heeft zijn definitieve afbouwpad voor de salderingsregeling bepaald op basis van de meest recente cijfers. De in de onderstaande tabel genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de kleinverbruiker op het net is ingevoerd waarvoor nog gesaldeerd mag worden (in 2026 kun je bijvoorbeeld nog op 64% van overtollige energie salderen). Voor het overige deel ontvangen zij uitsluitend een redelijke vergoeding van de leverancier.

Het afbouwschema is als volgt:

2023                     91%
2024                     82%
2025                     73%
2026                     64%
2027                     55%
2028                     46%
2029                     37%
2030                     28%
2031                       0%