Gratis begeleidingstraject verduurzaming - meldt u snel aan!

Heeft u uw goede voornemens / ambities voor 2020 al bedacht? Bent u wellicht voornemens binnen uw vereniging aan de slag te gaan met verduurzaming? Energiebesparing, zelf opwekken van energie, isoleren etc.? Dan is er goed nieuws: er komt een landelijke subsidie beschikbaar om door een professional begeleid te worden!

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet tot en met 2021 in op zes doelen (deelakkoorden). Eén van deze deelakkoorden is gericht op het verduurzamen van Nederlandse sportverenigingen, onder de naam Klimaatroute Duurzame Sportsector.
NOC*NSF voert de projectleiding en maakt gebruik van externe begeleiders die de kennis en kunde hebben om sportverenigingen te verduurzamen. SportStroom is er hier één van.
Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de lokale sportakkoorden die gemeenten sluiten met de lokale sportverenigingen.

Ook uw vereniging kan zich aanmelden voor deze landelijke ondersteuningsregeling, zodat u kosteloos gebruik kunt maken van de expertise van SportStroom!

Het traject omvat:

  • Een energiescan voor uw vereniging: hierbij bezoekt onze bouwkundige uw vereniging en brengt in kaart waar energiebesparing en CO2-reductie gerealiseerd kan worden. Uiteraard is er oog voor het laaghangende fruit
  • Plan van aanpak: in een helder rapport wordt samen met u op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en welke volgorde wenselijk is. Uiteraard met ruimte voor uw eigen inbreng en wensen. Zodoende kunt u concreet aan de slag
  • Begeleiding bij offertetrajecten
  • Uitwerking van de businesscase inclusief financieel advies
  • Ondersteuning bij realisatie van de maatregelen
  • Monitoring van het resultaat

SportStroom werkt nauw samen met de provinciale koepels om een efficiënte begeleiding te garanderen.
Meldt u snel aan via het contactformulier om uw belangstelling voor een gratis begeleidingstraject kenbaar te maken!