Verduurzamingstraject sportverenigingen van start

Sport Fryslân gaat samen met partner SportStroom en in opdracht van Provincie Fryslân sportverenigingen helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Sportverenigingen hebben baat bij investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Sportverenigingen kunnen zo hun financiële positie versterken, juist in deze tijd.

 

Webinars

Dankzij een landelijke ondersteuningsregeling van NOC*NSF voor sportverenigingen kunnen sportverenigingen kosteloos gebruikmaken van professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de eigen sportaccommodatie. Sportverenigingen kunnen zich via www.sportfryslan.nl opgeven voor een webinar over het verduurzamingstraject op maandag 19 oktober, woensdag 21 oktober of dinsdag 27 oktober. Aanvang van de webinars is om 19.30 uur.

 

Sportverenigingen krijgen deze avond advies over het structureel omlaag brengen van energiekosten. Vaak wordt gedacht aan grote investeringen zoals LED-veldverlichting en zonnepanelen, maar simpele maatregelen kunnen al grote resultaten opleveren. Ook kunnen verenigingen gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Hoe verenigingen dit kunnen aanpakken vertelt Sportstroom als specialist op het gebied van verduurzaming.

 

Verduurzamen, juist nu

Sport Fryslân en Provincie Fryslân starten dit traject in een tijd waarin sportverenigingen het zwaar hebben. De corona crisis hakt er flink in, waardoor besparen nog harder nodig is. Vaste laten, waaronder energie, stijgen terwijl inkomsten gelijk blijven en in veel gevallen zelfs dalen. Kostenbesparing is dus noodzaak. Voor sportverenigingen zijn goede financiële arrangementen beschikbaar voor het verduurzamen van de sportaccommodatie en er is subsidie beschikbaar voor Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA).