fbpx
Sluit ×

Contractvormen

Contractvormen stroom en gas

Er zijn verschillende contractvormen stroom en gas beschikbaar. Op deze pagina leggen we de verschillen uit.

Om een goede afweging voor een bepaalde contractvorm te kunnen maken, moeten we eerst stilstaan bij de kenmerken van een sportaccommodatie. Deze kenmerken zijn:

  1. Een sportaccommodatie kent lage gebruiksuren
  2. Een sportaccommodatie is niet flexibel in keuzes m.b.t. energieverbruik: de gebruiksmomenten van een sportaccommodatie liggen grotendeels vast. Aan het begin van het seizoen wordt de planning en avond- of dagindeling gemaakt en daar wordt verder niet vanaf geweken. Er is geen keuze in wanneer de veld- of baanverlichting wordt gebruikt of niet: dat is altijd in de avonduren, nooit overdag en ook niet ’s nachts.
  3. Een sportaccommodatie verbruikt energie op de duurste momenten: de meeste verenigingen zijn in de avonduren in gebruik én in de weekenden. Stroom en gas zijn het duurst op de momenten dat er de meeste vraag naar is, dus tussen 7.00 en 09.00 uur ’s morgens en vanaf 18.00 – 23.00 uur ’s avonds.

Vast energiecontract

Bij een vast energiecontract staat de ingangsdatum én einddatum vast:  u neemt gedurende een vaste periode – 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar – stroom en gas af tegen de overeengekomen prijzen. Het voordeel is dat je gedurende de looptijd van het contract exact weet wat de kosten zijn en dit goed kunt begroten: het maandelijkse voorschot is 1/12e van de totale energiekosten per jaar. Prijsstijgingen gedurende de looptijd van het contract gaan aan uw vereniging voorbij. Het nadeel is dat prijsdalingen óók aan u voorbij gaan. Pas aan het einde van de looptijd van uw contract, sluit uw vereniging een nieuw contract tegen de dan geldende hogere óf lagere marktprijs. Het moment waarop je het contract sluit is dus zeer bepalend voor de energiekosten gedurende de looptijd van het contract.

Eventuele zonnestroom saldeer je tegen dezelfde variabele tarieven als je gecontracteerd hebt.

Verloop van energiekosten bij een vast contract.

Variabel energiecontract

Bij een variabel energiecontract wordt u afgerekend tegen de marktprijzen. In normale tijden wijzigen variabele tarieven 2x per jaar: op 1 januari en op 1 juli. Uw prijzen worden bijgesteld – soms met een na-ijleffect – aan de stand van de energiebeurs. Deze prijszekerheid duurt dus maximaal een half jaar, daarna krijgt u hogere of lagere tarieven bevestigd voor de tweede helft van het jaar.

Variabele tarieven kunnen interessant zijn als u met redelijke zekerheid denkt te weten dat de tarieven eerdaags zullen dalen. Het nadeel is dat de markt ook kan stijgen, waardoor u hogere maandlasten krijgt. Variabele tarieven zijn lastiger te begroten.

Eventuele zonnestroom saldeer je tegen dezelfde variabele tarieven als je gecontracteerd hebt.

Verloop van energiekosten bij een variabel contract.

Dynamisch energiecontract

Deze contracten zijn in de consumentenmarkt sterk in opkomst. Kenmerkend voor een dynamisch prijscontract is dat u per uur tegen de marktprijs wordt afgerekend. Dat kan gunstig zijn, maar ook zeer ongunstig. Laat je hierover goed informeren!

Bij een sportvereniging is geen sprake van dynamisch gedrag: de piek in het stroomverbruik van een sportvereniging valt vrijwel altijd in de duurste uren van de dag: ’s avonds tussen 18.00 en 23.00 uur.

Saldering van zonnestroom bij een dynamisch energiecontract

Dit is een heel belangrijk punt: bij een dynamisch energiecontract, saldeert u ook de zonnestroom tegen uurprijzen. De meeste zonnestroom wordt uiteraard overdag opgewekt, op uren dat de stroomprijs veruit het laagst is. Dit betekent dat u ook saldeert tegen deze lage prijzen. Hebt u na saldering nog overproductie, dan is het ronduit nadelig om een dynamisch energiecontract te hebben: u krijgt dan dezelfde prijs voor het overschot aan zonnestroom, als de marktprijs op het moment van opwekken en die is heel laag.

Het is bij een dynamisch energiecontract dus van groot belang dat u zoveel mogelijk zonnestroom onder eigen dak verbruikt. Bijvoorbeeld door de zonnestroom te gebruiken voor de productie van warm tapwater (douches) of voor een laadpaal.

Verloop van energiekosten bij een dynamisch contract.

 

Weten welke contractvorm voor uw vereniging het beste is?

We denken graag met u mee welke contractvorm het beste bij uw vereniging past.

Contact opnemen
Weten welke contractvorm voor uw vereniging het beste is?Contact opnemen