Gemeente Wormerland helpt haar sportverenigingen met energiebesparing

Er komt veel op verenigingen af. Bezuinigingen en teruglopende inkomsten zijn aan de orde van de dag. Energie is nagenoeg de grootste kostenpost op de begroting. Energiebesparing is dan ook van cruciaal belang voor het duurzaam voortbestaan van de vereniging. Dit valt samen met de energiedoelstellingen van onze gemeente en de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie die per 2 januari 2017 weer beschikbaar komt. Daarom slaan sportverenigingen en gemeente nu de handen in een.

Op woensdag 26 oktober was de kick-off bijeenkomst voor het verduurzamen van sportverenigingen. De bijeenkomst werd goed en enthousiast bezocht. Wethouders Kees van Waaijen (sportzaken) en Jeroen Schalkwijk (duurzaamheid): “wij zijn ervan overtuigd dat verduurzaming een grote kans is voor sportverenigingen. Energiebesparing is een kostenbesparing. Dit betekent dat de club geld overhoudt om te besteden aan waar het echt om gaat, de sport! Wij willen de verenigingen ondersteunen in dit traject. Dit doen wij door hen de begeleiding te bieden van Sportstroom. Want een duurzame vereniging is een toekomstbestendige vereniging”.

Energiescan
De gemeente vindt het belangrijk de sportclubs hierin te ondersteunen. Dit doet zij door Sportstroom een energiescan uit te laten voeren bij de verenigingen. Uit de energiescan blijkt op welke wijze de club energie kan besparen. Denk aan welke maatregelen mogelijk zijn (zoals LED-verlichting, isolatie, zonnepanelen en warmteterugwinning) en hoe kan de vereniging dat organiseren. Het rapport moet leiden tot bewustwording en gedragsverandering. Om het geen papieren tijger te laten zijn gaan we dan ook met elkaar het gesprek aan over het rapport. Daarna is het tijd voor actie! Welke maatregelen gaan we uitwerken? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? En hoe kunnen de maatregelen worden gefinancierd? Sportstroom werkt het antwoord op deze vragen samen met de verenigingen verder uit.

Interesse?
Wilt u meer informatie over de energiescan en het begeleidingstraject van Sportstroom of Omgevingsdienst IJmond? Neem dan contact op via Omgevingsdienst IJmond, mevrouw I. Zwart 075 655 3535 of (izwart@odijmond.nl).