Opheffen sportstichting kan zeer fors belastingnadeel opleveren

Sportstichtingen mogen (net als sportverenigingen) per 2019 geen BTW meer verrekenen.
Het voordeel van een sportstichting is daardoor grotendeels vervallen.
We merken dat veel stichtingen worden opgeheven en dat de energiecontracten op naam van de sportvereniging worden overgezet.
Administratief is dit eenvoudig te regelen, maar voor de stroomaansluiting kan dit duizenden euro’s belastingnadeel opleveren!

U betaalt energiebelasting (EB) en ODE per kilowattuur in 3 schijven:
1. 0 tot 10000 kWh = € 0,11934 (EB) en € 0,02287 (ODE)
2. 10001 tot 50000 kWh = € 0,06458 (EB) en € 0,03364 (ODE)
3. 50001+ kWh = € 0,01719 (EB) en € 0,00895 (ODE)

Uw verbruiken worden per kalenderjaar belast en een entiteitswijziging gedurende het kalenderjaar zorgt ervoor dat de nieuwe entiteit opnieuw in de eerste schijf belandt.
Afhankelijk van het stroomverbruik kan dit een fors nadeel opleveren en is het aan te raden om de wijziging uit te stellen tot de jaarwisseling.

Denkt uw bestuur erover om de sportstichting op te heffen en het energiecontract over te zetten naar de sportvereniging? SportStroom rekent bovenstaande graag voor u uit.