fbpx
Sluit ×

Lichthinder

Lichthinder door LED-sportveldverlichting fors minder!

Lichthinder is een zeer actueel thema, zeker als uw vereniging in de bebouwde omgeving gevestigd is. Als vereniging wil je een ‘goede buur’ zijn en hinder voor omwonenden zo veel mogelijk beperken.

Van LED-sportveldverlichting wordt vaak gezegd dat het zó precies uit te richten is, dat er van lichthinder geen sprake meer is. Het klopt zeker dat LED-sportveldverlichting heel exact af te stellen is, maar toch verdient deze bewering enige nuance:

Lichthinder en verlichtingshinder

Overlast van LED-sportveldverlichting kan op twee manieren worden ervaren: 

  1. De hoeveelheid licht dat buiten het speelveld of de baan valt in ‘aantal Lux op de gevel’
  2. De sterkte van het licht waar van afstand wordt ingekeken in ‘candela per armatuur’

Richtlijnen NSVV

In het kader van de Wet Milieubeheer zijn normen gedefinieerd waarbinnen de verlichting van een sportvereniging moet blijven. De normen zijn afhankelijk van de omgeving waarin uw vereniging zich bevindt: van natuurgebied tot stadscentrum.

Lichthinderberekening

Als u twijfelt of u binnen deze normen blijft bij de aanschaf van LED-sportveldverlichting kan er een lichthinderberekening worden gemaakt conform de eisen van het NSVV. Daarmee krijgt u inzicht of de door u beoogde lichtinstallatie binnen de normen blijft. We vertellen u er graag meer over!